Thành phố Thanh Hóa tổ chức thả cá giống trên Lưu vực sông Mã

Ngày 25/03/2023 00:00:00

Ngày 25/3/2023, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức lễ thả cá giống và bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên Lưu vực sông Mã, phường Tào Xuyên thành phố Thanh Hóa.

Tham dự lễ thả cá giống về phía UBND tỉnh có đồng chí Lê Đức Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Về phía thành phố có đồng chí Lê Anh Xuân- UVBTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố, Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã và đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

20230325_071545.jpg
Các đại biểu tham dự lễ thả cá giống.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được lãnh đạo thành phố Thanh Hóa tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thả cá giống, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường; tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đồng thời nêu rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần ổn định và tăng thu nhập cho người làm nghề khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu dự buổi lễ đã đồng loạt thả các loài cá giống truyền thống gồm: cá mè, cá trôi, cá trắm, cá chép với tổng số lượng thả là 1.000kg.

Một số hình ảnh tại buổi thả cá xuống Lưu vực sông Mã.
20230325_072807.jpg

20230325_072834.jpg

20230325_073230.jpg

20230325_073207.jpg

Việc thực hiện việc thả cá giống sẽ bổ sung vào các sông tự nhiên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như  tăng mật độ quần thể các giống loài thủy sản bị khai thác, từ đó tạo nền tảng lập lại cân bằng sinh thái, ổn định quần  thể giống loài thủy sinh, vật thủy sinh trong các thủy vực tự nhiên.

 

Phạm Xuân

Thành phố Thanh Hóa tổ chức thả cá giống trên Lưu vực sông Mã

Đăng lúc: 25/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 25/3/2023, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức lễ thả cá giống và bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên Lưu vực sông Mã, phường Tào Xuyên thành phố Thanh Hóa.

Tham dự lễ thả cá giống về phía UBND tỉnh có đồng chí Lê Đức Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Về phía thành phố có đồng chí Lê Anh Xuân- UVBTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố, Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã và đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

20230325_071545.jpg
Các đại biểu tham dự lễ thả cá giống.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được lãnh đạo thành phố Thanh Hóa tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thả cá giống, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường; tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đồng thời nêu rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần ổn định và tăng thu nhập cho người làm nghề khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu dự buổi lễ đã đồng loạt thả các loài cá giống truyền thống gồm: cá mè, cá trôi, cá trắm, cá chép với tổng số lượng thả là 1.000kg.

Một số hình ảnh tại buổi thả cá xuống Lưu vực sông Mã.
20230325_072807.jpg

20230325_072834.jpg

20230325_073230.jpg

20230325_073207.jpg

Việc thực hiện việc thả cá giống sẽ bổ sung vào các sông tự nhiên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như  tăng mật độ quần thể các giống loài thủy sản bị khai thác, từ đó tạo nền tảng lập lại cân bằng sinh thái, ổn định quần  thể giống loài thủy sinh, vật thủy sinh trong các thủy vực tự nhiên.

 

Phạm Xuân