UB MTTQ thành phố hỗ trợ kinh phí làm nhà đại đoàn kết cho các hộ đồng bào sông nước lần 1 (đợt 2 + 3)

Ngày 06/02/2024 00:00:00

Thực hiện công văn số 129, ngày 18/4/2023 của văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 100, 17/5/2022 của BTV Thành ủy TP Thanh Hóa về hỗ trợ đất ở, nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, chiều ngày 5/2/2024, UB MTTQ thành phố tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông lần 1 (đợt 2 +3).

 z5143660635484_cd2c928de5c61f0eab459139a2f50fbf.jpg

Lãnh đạo thành phố trao kinh phí ủng hộ cho các hộ đồng nào sông nước


9 hộ được cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà lần này đều là các hộ đồng bào sông nước có hộ khẩu tại phường Đông Thọ được cấp 9 lô đất 6275 phường Nam Ngạn và phường Thiệu Khánh. Đến nay, các hộ dân đã được bàn giao đất và tiến hành xây dựng nhà ở. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 150 triệu đồng với tổng kinh phí 1 tỷ 350 triệu đồng, được chia làm 3 đợt. Đợt 1 hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng với tổng kinh phí 450 triệu đồng từ nguồn quỹ “vì người nghèo” của thành phố.

Đây là việc làm thiết thực, mang đậm tính nhân văn, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ các hộ đồng bào sông nước nghèo khó khăn về nhà ở có được ngôi nhà ấm áp khang trang, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

 

Thu Hà

UB MTTQ thành phố hỗ trợ kinh phí làm nhà đại đoàn kết cho các hộ đồng bào sông nước lần 1 (đợt 2 + 3)

Đăng lúc: 06/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 129, ngày 18/4/2023 của văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 100, 17/5/2022 của BTV Thành ủy TP Thanh Hóa về hỗ trợ đất ở, nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, chiều ngày 5/2/2024, UB MTTQ thành phố tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông lần 1 (đợt 2 +3).

 z5143660635484_cd2c928de5c61f0eab459139a2f50fbf.jpg

Lãnh đạo thành phố trao kinh phí ủng hộ cho các hộ đồng nào sông nước


9 hộ được cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà lần này đều là các hộ đồng bào sông nước có hộ khẩu tại phường Đông Thọ được cấp 9 lô đất 6275 phường Nam Ngạn và phường Thiệu Khánh. Đến nay, các hộ dân đã được bàn giao đất và tiến hành xây dựng nhà ở. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 150 triệu đồng với tổng kinh phí 1 tỷ 350 triệu đồng, được chia làm 3 đợt. Đợt 1 hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng với tổng kinh phí 450 triệu đồng từ nguồn quỹ “vì người nghèo” của thành phố.

Đây là việc làm thiết thực, mang đậm tính nhân văn, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ các hộ đồng bào sông nước nghèo khó khăn về nhà ở có được ngôi nhà ấm áp khang trang, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

 

Thu Hà