Hội Nông dân phường Đông Thọ đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 25/03/2023 00:00:00

Sáng ngày 25/3/2023, Hội Nông dân phường Đông Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội của phường, Bí thư chi bộ các phố và 71 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho 483 hội viên nông dân trên địa bàn phường.

20230325_081621.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân phường Đông Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Hội Nông dân phường đã làm tốt công tác tập hợp, huy động sức mạnh của tập thể và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt; thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

20230325_082616.jpg

20230325_082911.jpg

20230325_082748.jpg
Lãnh đạo phường và các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã phát huy hiệu quả hoạt động, trở thành nơi tập hợp, đoàn kết hỗ trợ hội viên thi đua phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả cao; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, hướng dẫn hội viên nông dân đưa các giống cây trồng, con nuôi mới chất lượng kinh tế cao vào sản xuất. Năm 2018 có 390 hộ đăng ký thi đua gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thì đến năm 2022 có 420 hộ đăng ký thi đua, trong đó có 310 hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp.

Cùng với đó, nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội Nông dân phường Đông Thọ đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên sớm tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và ngân hàng Bưu điện cổ phần Liên Việt để đầu tư phát triển sản xuất, với tổng dư nợ đạt trên 16 tỷ đồng, cho 232 hội viên vay. Qua đó, nhiều ngành nghề mới được du nhập vào địa bàn, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như hộ gia đình anh Hạnh phố Kết với mô hình trồng các loại giống hoa, cung cấp và hỗ trợ giống cho bà con nông dân; ông Trịnh Mai Tuấn phố Thành Công với mô hình trồng cây sinh vật cảnh;…Trong nhiệm kỳ, Hội đã giúp đỡ được 23 hội viên nông dân thoát nghèo. Đến nay không còn hộ nghèo là hội viên nông dân.

20230325_082029.jpg
Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Thọ khai mạc đại hội.

Kinh tế phát triển, nhân dân có điều kiện tích cực tham gia công tác an sinh xã hội như ủng hộ ngày vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ phòng chống Covid 19, ủng hộ bò cho nông dân khó khăn huyện Ngọc Lặc, giải cứu cam sành Hà Giang, hành tím Sóc Trăng, ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ...

20230325_080645.jpg

20230325_081214.jpg
Một số tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Đại hội đại biểu Hội nông dân phường đã nghe các tham luận và tập trung thảo luận làm rõ những mặt đạt được cần tiếp tục phát huy và những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ 2023-2028 như: Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30 hội viên mới trở lên; hàng năm có 100%  chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 75% hộ gia đình hội viên nông dân trở lên đăng ký danh hiệu hộ  “Nông  dân Sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp. Phối hợp mỗi năm xây dựng 02 mô hình kinh tế có hiệu quả….

Với tinh thần dân chủ, thắng thắn, đại hội đã bầu 10 đồng chí vào BCH khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028.Thanh Xuân

Hội Nông dân phường Đông Thọ đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 25/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 25/3/2023, Hội Nông dân phường Đông Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội của phường, Bí thư chi bộ các phố và 71 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho 483 hội viên nông dân trên địa bàn phường.

20230325_081621.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân phường Đông Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Hội Nông dân phường đã làm tốt công tác tập hợp, huy động sức mạnh của tập thể và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt; thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

20230325_082616.jpg

20230325_082911.jpg

20230325_082748.jpg
Lãnh đạo phường và các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã phát huy hiệu quả hoạt động, trở thành nơi tập hợp, đoàn kết hỗ trợ hội viên thi đua phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả cao; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, hướng dẫn hội viên nông dân đưa các giống cây trồng, con nuôi mới chất lượng kinh tế cao vào sản xuất. Năm 2018 có 390 hộ đăng ký thi đua gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thì đến năm 2022 có 420 hộ đăng ký thi đua, trong đó có 310 hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp.

Cùng với đó, nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội Nông dân phường Đông Thọ đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên sớm tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và ngân hàng Bưu điện cổ phần Liên Việt để đầu tư phát triển sản xuất, với tổng dư nợ đạt trên 16 tỷ đồng, cho 232 hội viên vay. Qua đó, nhiều ngành nghề mới được du nhập vào địa bàn, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như hộ gia đình anh Hạnh phố Kết với mô hình trồng các loại giống hoa, cung cấp và hỗ trợ giống cho bà con nông dân; ông Trịnh Mai Tuấn phố Thành Công với mô hình trồng cây sinh vật cảnh;…Trong nhiệm kỳ, Hội đã giúp đỡ được 23 hội viên nông dân thoát nghèo. Đến nay không còn hộ nghèo là hội viên nông dân.

20230325_082029.jpg
Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Thọ khai mạc đại hội.

Kinh tế phát triển, nhân dân có điều kiện tích cực tham gia công tác an sinh xã hội như ủng hộ ngày vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ phòng chống Covid 19, ủng hộ bò cho nông dân khó khăn huyện Ngọc Lặc, giải cứu cam sành Hà Giang, hành tím Sóc Trăng, ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ...

20230325_080645.jpg

20230325_081214.jpg
Một số tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Đại hội đại biểu Hội nông dân phường đã nghe các tham luận và tập trung thảo luận làm rõ những mặt đạt được cần tiếp tục phát huy và những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ 2023-2028 như: Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30 hội viên mới trở lên; hàng năm có 100%  chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 75% hộ gia đình hội viên nông dân trở lên đăng ký danh hiệu hộ  “Nông  dân Sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp. Phối hợp mỗi năm xây dựng 02 mô hình kinh tế có hiệu quả….

Với tinh thần dân chủ, thắng thắn, đại hội đã bầu 10 đồng chí vào BCH khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028.Thanh Xuân