BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA

Ngày 18/10/2018 16:08:17

Địa chỉ: 140, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa Điện thoại: 0373.855.291 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ: a. Chức năng, nhiệm vụ: Khám, chữa bệnh b. Thông tin liên hệ: + Họ và tên người đứng đầu: Lê Tiến Toàn Địa chỉ: Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Thanh Hoá - 140 đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Thành Phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại: 0373.855.291 Fax: 0373.855.291 Email: bvthanhpho@ytethanhhoa.gov.vn​

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA

Đăng lúc: 18/10/2018 16:08:17 (GMT+7)

Địa chỉ: 140, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa Điện thoại: 0373.855.291 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ: a. Chức năng, nhiệm vụ: Khám, chữa bệnh b. Thông tin liên hệ: + Họ và tên người đứng đầu: Lê Tiến Toàn Địa chỉ: Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Thanh Hoá - 140 đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Thành Phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại: 0373.855.291 Fax: 0373.855.291 Email: bvthanhpho@ytethanhhoa.gov.vn​