Trường Mầm non Đông Thọ

Ngày 18/10/2018 10:57:06

Địa chỉ: 95 – Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá; Điện thoại: 037.752.101

Thời kỳ từ 1974 – 1994: Trường chưa có khu trung tâm mà bao gồm 18 lớp học nằm rải rác trên địa bàn xã. Đó là 12 lớp đóng ở các cơ quan xí nghiệp, 6 lớp nằm ở các thôn của xã Đông Thọ. Ngoài ra còn có 8 nhóm trẻ tình thương nằm rải rác ở các thôn Tân Lập, Tân Nam; Bà Triệu, Thành Công có các đồng chí Thanh niên phụ trách. Số lớp thì đông, cơ sở vật chất thì nghèo nàn; Đa số các lớp học đều là nhà kho hợp tác xã; Nhà tập thể của cơ quan 480 để lại; Hội trường của cơ quan…. Thời kỳ này, Ban Giám hiệu có 2 đồng chí: đ/c Đàm thị Loan là Hiệu trưởng, đ.c Lê Thị Huệ là Hiệu phó.

I. Giới thiệu chung:

- Tên trường: Trường Mầm non Đông Thọ.

- Năm thành lập: 1994.

- Địa chỉ: 95 – Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá.

- Điện thoại: 037.752.101.

II. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật:

Trường MN Đông Thọ dược hình thành từ năm 1974 do cô Đàm Thị Loan làm Hiệu trưởng.

Thời kỳ từ 1974 – 1994: Trường chưa có khu trung tâm mà bao gồm 18 lớp học nằm rải rác trên địa bàn xã. Đó là 12 lớp đóng ở các cơ quan xí nghiệp, 6 lớp nằm ở các thôn của xã Đông Thọ. Ngoài ra còn có 8 nhóm trẻ tình thương nằm rải rác ở các thôn Tân Lập, Tân Nam; Bà Triệu, Thành Công có các đồng chí Thanh niên phụ trách. Số lớp thì đông, cơ sở vật chất thì nghèo nàn; Đa số các lớp học đều là nhà kho hợp tác xã; Nhà tập thể của cơ quan 480 để lại; Hội trường của cơ quan…. Thời kỳ này, Ban Giám hiệu có 2 đồng chí: đ/c Đàm thị Loan là Hiệu trưởng, đ.c Lê Thị Huệ là Hiệu phó.

Thời kỳ từ năm 1994 đến nay: năm 1994 xã Đông Thọ được chuyển từ xã lên phường. Thực hiện chủ trương chu của Chính phủ và thành phố Thanh Hoá, các nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo sáp nhập lại gọi là trường Mầm non Phường Đông Thọ. Lúc này trường tiếp nhận hơn 3 lớp mẫu giáo và 2 nhóm trẻ của công trình 106 thuộc Công ty Xây dựng I.

Năm 1995-1997: Trường được Phường đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 2 khu nhà kiên cố với 10 phòng học thoáng mát, 2 sân chơi rộng rãi. Thời kỳ từ 1995-2003 Ban Giám hiệu có 3 đ/c: Hiệu trưởng là đ.c Đàm Thị Loan, 2 đ/c Phó Hiệu trưởng là Đỗ Thị Nẫn và Lê Thị Huệ.

Năm 2005-2006 Phường tiếp tục xây dựng lại khu văn phòng gồm 3 phòng; xây 2 khu nhà bếp một chiều kiên cố. đồ dùng đồ chơi trang thiết bị trong và ngoài lớp được mua sắm dần theo từng năm, đảm bảo tốt cho hoạt động cơ sở giáo dục trẻ. Đội ngũ cán bộ giáo viên được trẻ hoá và số cháu trong trường được tăng dần trong các năm học. Từ năm học 2003 đến nay đ/c Đàm thị Loan là Hiệu trưởng, đ.c Lê Thị Phương là Hiệu phó.

Nhìn lại hơn 30 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã gặp rất nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm giúp đỡ của Phòng Giáo dục Thành phố, UBND Thành phố; Đảng uỷ, UBND, HĐND phường Đông Thọ, Hội cha mẹ học sinh của trường thì công tác tuyển sinh cũng như cơ sở vật chất được nâng lên rõ rệt. Số lượng cháu cũng như chất lượng cơ sở vật chất ngày càng tăng cao.

Trong nhiều năm liên tục, từ năm học 1997-1998, đến nay trường liên tục đạt danh hiệu trương tiên tiến cấp thành phố, Công đoàn đạt vững mạnh cấp thành phố, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đoàn thanh niên đạt chi đoàn xuất sắc.

III. Qui mô:

1. Số cán bộ giáo viên: 30.

Trong đó:

Ban Giám hiệu: 3, Kế toán: 1, CB ytế: 1, giáo viên: 25.

100% cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, có lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ.

2. Số lớp và số trẻ hiện tại: 9 lớp, trong đó 7 lớp mẫu giáo với 224 cháu, 2 nhóm trẻ với 54 cháu.

3. Từng năm học các cháu mẫu giáo 5-6 tuổi đều được cấp giấy chứng nhận “Hoàn thành chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi” của ngành học. Đảm bảo các điều kiện để vào học tốt ở Tiểu học.

4. Cơ sở vật chất:

Hiện tại trường có 2 khu với 10 phòng học kiên cố; văn phòng có 3 phòng kiên cố; 2 nhà bếp 1 chiều kiên cố; 2 sân chơi tương đối đủ đồ chơi.

Nói chung về cơ sở vật chất trong và ngoài lớp, các điều kiện khác đều đủ.

Thời kỳ từ 1974 – 1994: Trường chưa có khu trung tâm mà bao gồm 18 lớp học nằm rải rác trên địa bàn xã. Đó là 12 lớp đóng ở các cơ quan xí nghiệp, 6 lớp nằm ở các thôn của xã Đông Thọ. Ngoài ra còn có 8 nhóm trẻ tình thương nằm rải rác ở các thôn Tân Lập, Tân Nam; Bà Triệu, Thành Công có các đồng chí Thanh niên phụ trách. Số lớp thì đông, cơ sở vật chất thì nghèo nàn; Đa số các lớp học đều là nhà kho hợp tác xã; Nhà tập thể của cơ quan 480 để lại; Hội trường của cơ quan…. Thời kỳ này, Ban Giám hiệu có 2 đồng chí: đ/c Đàm thị Loan là Hiệu trưởng, đ.c Lê Thị Huệ là Hiệu phó.

I. Giới thiệu chung:

- Tên trường: Trường Mầm non Đông Thọ.

- Năm thành lập: 1994.

- Địa chỉ: 95 – Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá.

- Điện thoại: 037.752.101.

II. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật:

Trường MN Đông Thọ dược hình thành từ năm 1974 do cô Đàm Thị Loan làm Hiệu trưởng.

Thời kỳ từ 1974 – 1994: Trường chưa có khu trung tâm mà bao gồm 18 lớp học nằm rải rác trên địa bàn xã. Đó là 12 lớp đóng ở các cơ quan xí nghiệp, 6 lớp nằm ở các thôn của xã Đông Thọ. Ngoài ra còn có 8 nhóm trẻ tình thương nằm rải rác ở các thôn Tân Lập, Tân Nam; Bà Triệu, Thành Công có các đồng chí Thanh niên phụ trách. Số lớp thì đông, cơ sở vật chất thì nghèo nàn; Đa số các lớp học đều là nhà kho hợp tác xã; Nhà tập thể của cơ quan 480 để lại; Hội trường của cơ quan…. Thời kỳ này, Ban Giám hiệu có 2 đồng chí: đ/c Đàm thị Loan là Hiệu trưởng, đ.c Lê Thị Huệ là Hiệu phó.

Thời kỳ từ năm 1994 đến nay: năm 1994 xã Đông Thọ được chuyển từ xã lên phường. Thực hiện chủ trương chu của Chính phủ và thành phố Thanh Hoá, các nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo sáp nhập lại gọi là trường Mầm non Phường Đông Thọ. Lúc này trường tiếp nhận hơn 3 lớp mẫu giáo và 2 nhóm trẻ của công trình 106 thuộc Công ty Xây dựng I.

Năm 1995-1997: Trường được Phường đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 2 khu nhà kiên cố với 10 phòng học thoáng mát, 2 sân chơi rộng rãi. Thời kỳ từ 1995-2003 Ban Giám hiệu có 3 đ/c: Hiệu trưởng là đ.c Đàm Thị Loan, 2 đ/c Phó Hiệu trưởng là Đỗ Thị Nẫn và Lê Thị Huệ.

Năm 2005-2006 Phường tiếp tục xây dựng lại khu văn phòng gồm 3 phòng; xây 2 khu nhà bếp một chiều kiên cố. đồ dùng đồ chơi trang thiết bị trong và ngoài lớp được mua sắm dần theo từng năm, đảm bảo tốt cho hoạt động cơ sở giáo dục trẻ. Đội ngũ cán bộ giáo viên được trẻ hoá và số cháu trong trường được tăng dần trong các năm học. Từ năm học 2003 đến nay đ/c Đàm thị Loan là Hiệu trưởng, đ.c Lê Thị Phương là Hiệu phó.

Nhìn lại hơn 30 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã gặp rất nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm giúp đỡ của Phòng Giáo dục Thành phố, UBND Thành phố; Đảng uỷ, UBND, HĐND phường Đông Thọ, Hội cha mẹ học sinh của trường thì công tác tuyển sinh cũng như cơ sở vật chất được nâng lên rõ rệt. Số lượng cháu cũng như chất lượng cơ sở vật chất ngày càng tăng cao.

Trong nhiều năm liên tục, từ năm học 1997-1998, đến nay trường liên tục đạt danh hiệu trương tiên tiến cấp thành phố, Công đoàn đạt vững mạnh cấp thành phố, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đoàn thanh niên đạt chi đoàn xuất sắc.

III. Qui mô:

1. Số cán bộ giáo viên: 30.

Trong đó:

Ban Giám hiệu: 3, Kế toán: 1, CB ytế: 1, giáo viên: 25.

100% cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, có lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ.

2. Số lớp và số trẻ hiện tại: 9 lớp, trong đó 7 lớp mẫu giáo với 224 cháu, 2 nhóm trẻ với 54 cháu.

3. Từng năm học các cháu mẫu giáo 5-6 tuổi đều được cấp giấy chứng nhận “Hoàn thành chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi” của ngành học. Đảm bảo các điều kiện để vào học tốt ở Tiểu học.

4. Cơ sở vật chất:

Hiện tại trường có 2 khu với 10 phòng học kiên cố; văn phòng có 3 phòng kiên cố; 2 nhà bếp 1 chiều kiên cố; 2 sân chơi tương đối đủ đồ chơi.

Nói chung về cơ sở vật chất trong và ngoài lớp, các điều kiện khác đều đủ.