Trường Tiểu học Thiệu Dương

Trường Tiểu học Thiệu Dương

Địa chỉ tại 21 đường Dương Xá, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Địa chỉ tại 21 đường Dương Xá, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
Địa chỉ: 565 Quang Trung 3 Phường Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa
Địa chỉ: số 19, đường Quán Giò, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Địa điểm trụ sở chính: Số 74, Tô Vĩnh Diện 2, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá; Điện thoại : 02373850199 Gmail: mndienbien.tp@thanhhoa.edu.vn
Địa chỉ: Số 06 đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng - Thành phố Thanh Hóa Email: thhamrong.tp@thanhhoa.edu.vn
Địa chỉ: Phố 7, phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa.
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 1, xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại: 02 378 847 238
Địa chỉ: 23/77 Hải Thượng Lãn Ông phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa. Email: mn27-2.tp@thanhhoa.edu.vn