Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ của ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ của ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 19/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Chiều 19/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.
Địa chỉ: đường Long Quang, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
12