Dân số, lao động và nguồn nhân lực

Ngày 17/10/2018 11:08:12

Thanh Hóa là một tỉnh đất rộng người đông, thành phố Thanh Hóa cũng là một thành phố có quy mô tương đối lớn, dân cư đông đúc, đa dạng. Dân số toàn thành phố Thanh Hóa chiếm 12% dân số toàn tỉnhThanh Hóa. 
   Theo số liệu thống kê năm 2012, dân số thành phố Thanh Hoá 393.294 người Quy mô dân số:
  • ​​​Đến năm 2012: dân số của Thành phố khoảng 393.294 người, trong đó nội thành 259.631 người, ngoại thành 133.663 người.
  • Đến năm 2015: dân số của Thành phố khoảng 550.000 người, trong đó nội thành khoảng 450.000 người, ngoại thành khoảng 100.000 người.
  • Đến năm 2025: dân số của Thành phố khoảng 850.000 người, trong đó nội thành khoảng 500.000 người, ngoại thành khoảng 350.000 người.
  • ​Đến năm 2035: dân số của Thành phố khoảng 1.000.000 người, trong đó nội thành khoảng 800.000 người, ngoại thành khoảng 200.000 người.
 

Dân số, lao động và nguồn nhân lực

Đăng lúc: 17/10/2018 11:08:12 (GMT+7)

Thanh Hóa là một tỉnh đất rộng người đông, thành phố Thanh Hóa cũng là một thành phố có quy mô tương đối lớn, dân cư đông đúc, đa dạng. Dân số toàn thành phố Thanh Hóa chiếm 12% dân số toàn tỉnhThanh Hóa. 
   Theo số liệu thống kê năm 2012, dân số thành phố Thanh Hoá 393.294 người Quy mô dân số:
  • ​​​Đến năm 2012: dân số của Thành phố khoảng 393.294 người, trong đó nội thành 259.631 người, ngoại thành 133.663 người.
  • Đến năm 2015: dân số của Thành phố khoảng 550.000 người, trong đó nội thành khoảng 450.000 người, ngoại thành khoảng 100.000 người.
  • Đến năm 2025: dân số của Thành phố khoảng 850.000 người, trong đó nội thành khoảng 500.000 người, ngoại thành khoảng 350.000 người.
  • ​Đến năm 2035: dân số của Thành phố khoảng 1.000.000 người, trong đó nội thành khoảng 800.000 người, ngoại thành khoảng 200.000 người.