ĐÌNH LÀNG QUẢNG XÁ:

Ngày 20/01/2021 00:00:00

Đình làng Quảng Xá thuộc làng Quảng Xá, xã Bố Vệ, tổng Bố Đức, huyện Đông Sơn, nay là làng Quảng Xá, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa.

 177d0082557t16337l0.jpg

Khuôn viên trước đình làng Quảng Xá

Đình thờ Thành hoàng làng Tản viên Sơn Thánh (Sơn Tinh) – một trong “tứ bất tử” của thần linh Việt Nam. Đây là trụ sở làm việc của hội đồng chức sắc, nơi họp làng, tổ chức lễ hội, nơi đón tiếp các làng kết chạ và tiếp quan viên khi công cán qua địa phương. Đình còn là nơi tập hợp quần chúng đấu tranh giành chính quyền tháng 8/1945, nơi được chọn làm địa điểm để người dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội của nước Việt Nam DCCH (06/01/1946). Đình Quảng Xá được xây dựng vào năm Tự Đức thứ 20 (1867), được tu sửa nhiều lần, lần gần đây nhất là năm 2001 và 2007. Ngôi đình hiện còn lưu giữ được khá nguyên vẹn các chạm khắc kiến trúc thời Nguyễn (thế kỷ XIX), ngoài ra đình còn lưu giữ được nhiều bia đá thời Nguyễn, cột đá, chân tảng, bệ đá… và nhiều hiện vật đồ thờ có giá trị lịch sử văn hóa. Đình làng Quảng Xá đã được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng di tích LSVH theo quyết định số 2620/QĐ-UBND, ngày 30/8/2007. Đình tọa lạc ở vị trí trung tâm của làng Quảng Xá, có con đường liên thôn (đường Lê Thần Tông) đi cắt qua sân đình, vị trí địa lý hiện nay của đình như sau: Phía nam giáp Nhà văn hóa Quảng Xá 1, phía tây giáp đường ngõ (ngõ 29 đường Trịnh Khả) và chợ tạm, phía bắc giáp nhà dân, phía đông giáp nhà dân và đường Lê Thần Tông.

Tổng diện tích đất theo biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ của di tích đình làng Quảng Xá là 0,1ha. Diện tích đất nghiên cứu Quy hoạch dự kiến là: 0,1ha.

BBT

ĐÌNH LÀNG QUẢNG XÁ:

Đăng lúc: 20/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Đình làng Quảng Xá thuộc làng Quảng Xá, xã Bố Vệ, tổng Bố Đức, huyện Đông Sơn, nay là làng Quảng Xá, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa.

 177d0082557t16337l0.jpg

Khuôn viên trước đình làng Quảng Xá

Đình thờ Thành hoàng làng Tản viên Sơn Thánh (Sơn Tinh) – một trong “tứ bất tử” của thần linh Việt Nam. Đây là trụ sở làm việc của hội đồng chức sắc, nơi họp làng, tổ chức lễ hội, nơi đón tiếp các làng kết chạ và tiếp quan viên khi công cán qua địa phương. Đình còn là nơi tập hợp quần chúng đấu tranh giành chính quyền tháng 8/1945, nơi được chọn làm địa điểm để người dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội của nước Việt Nam DCCH (06/01/1946). Đình Quảng Xá được xây dựng vào năm Tự Đức thứ 20 (1867), được tu sửa nhiều lần, lần gần đây nhất là năm 2001 và 2007. Ngôi đình hiện còn lưu giữ được khá nguyên vẹn các chạm khắc kiến trúc thời Nguyễn (thế kỷ XIX), ngoài ra đình còn lưu giữ được nhiều bia đá thời Nguyễn, cột đá, chân tảng, bệ đá… và nhiều hiện vật đồ thờ có giá trị lịch sử văn hóa. Đình làng Quảng Xá đã được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng di tích LSVH theo quyết định số 2620/QĐ-UBND, ngày 30/8/2007. Đình tọa lạc ở vị trí trung tâm của làng Quảng Xá, có con đường liên thôn (đường Lê Thần Tông) đi cắt qua sân đình, vị trí địa lý hiện nay của đình như sau: Phía nam giáp Nhà văn hóa Quảng Xá 1, phía tây giáp đường ngõ (ngõ 29 đường Trịnh Khả) và chợ tạm, phía bắc giáp nhà dân, phía đông giáp nhà dân và đường Lê Thần Tông.

Tổng diện tích đất theo biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ của di tích đình làng Quảng Xá là 0,1ha. Diện tích đất nghiên cứu Quy hoạch dự kiến là: 0,1ha.

BBT