Khách sạn Trống Đồng Thanh Hóa

Khách sạn Trống Đồng Thanh Hóa

Địa chỉ: Lô 46-47 Lê Hoàn, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Địa chỉ: Lô 46-47 Lê Hoàn, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Địa chỉ: 998 Đại lộ Hùng Vương, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 01 – 05 Cao Thắng, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: 15 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá
Địa chỉ: Lô 01, Đại Lộ Nguyễn Hoàng, P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa.
Địa chỉ: 19 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá
Địa chỉ: 68 Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
12