Thành phố Sevran - Cộng hòa Pháp

Ngày 18/10/2018 11:17:31

Sevran là một Thành phố nhỏ thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis, ở miền bắc nước Pháp.

Thành phố Sevran - Cộng hòa Pháp:

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Du%20lieu%20tin%20bai%202014/6.2014/Duong%20pho%20Servan1.jpg
Quận Sevran:  Được xem là lõi phát triển của thành phố Sevran, Dân số khoảng: 4,876. Quận Sevran đóng vai trò là động phát phát triển của thành phố. Các khu phố của quận Sevran có đặc trưng bởi các tòa nhà cổ xưa, nó mang đến cho Sevran bản sắc nhất định đồng thời mang lại nhiều tiện ích công cộng: bưu điện, kho bạc, ngân hàng, Giao dịch bất động sản, dịch vụ ... và khu trung tâm hội nghị lớn của Thành phố.  Số người đến làm việc ở quận Sevran có thời điểm gấp 13 lần dân số hiện hữu toàn quận.

+ Quận Beaudottes: Là đơn vị được hình thành từ thế kỷ mười sáu, trải qua 03 giai đoạn phát triển lớn: Savigny (1957-1960), Old Beaudottes (1972-1973) và Beaudottes (1982 - 1992).

Với dân số: Trên 10 nghìn người (9303 gốc Sevranais), Beaudottesđang trở thành một khu đô thị dịch vụ tiện ích của Thành phố Sevranmà điển hình là trung tâm xã hội Marcel-Paul, Trường Đại học thông tin báo chí Galois - Beaudottes.

+ Thị trấn  Montceleux / Pont-Blanc: Với dân số: Trên 4718, trung tâm sự kiện nổi tiếng Edmond Michelet.

+  Thị trấn Sablon: Nằm ở phía bắc của Thành phố Sevran. Thị trấn này được phát triển chủ yếu trong những năm 80 và hiện nay có 4.050dân.

+ Thị trấn Freinville

Nằm ở phía nam của Thành phố Sevran, Dân số: 3143.

Thị trấn này đã có kinh nghiệm phát triển từ những năm cuối thế kỷ XIX, sau một khoảng thời gian của đô thị hóa nhanh chóng bởi tác động mạnh mẽ của công ty Westinghouse trong những năm 1891 với nền kinh tế công nghiệp tư bản đặc trưng là: đường sắt, nhà ga xe lửa. Ở thị trấn này có nhà thờ nổi tiếng Freinville.

+ Thị trấn Clovers

Nằm ở phía nam của Thành phố Sevran, Dân số: 5973.

Là thị trấn đầu tiên của Sevran đô thị hóa ở khu vực ngoại thành được xây dựng trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Nền kinh tế tư bản đặc trưng là phát triển các tuyến đường sắt Paris-Soissons với sự hiện diện của hãng điện ảnh nổi tiếng Kodak vào năm 1925.

   + Thị trấn  Rougemont: Dân số: trên 6.634người. 

   Đây là thị trấn được hình thành khá muộn của thành phố Sevran. Rougemont chủ yếu phát triển ngành kinh tế nông nghiệp với những trang trại tập trung.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Du%20lieu%20tin%20bai%202014/6.2014/Nong%20trai%20Servan.jpg

   Hiện nay, nhờ Dự án: "Grand Projet de Ville", Rougemont đã trở thành một trang những thị trấn nghỉ dưỡng, chữa bệnh rất tốt của Sevran với bệnh viện René-Muret

   + Thị trấn  Primroses/Savigny: Nằm về phía tây bắc của Thành phố Sevran, Dân số: 4.199. Thị trấn được hình thành và phát triển chiến tranh thế giới thứ 2.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Du%20lieu%20tin%20bai%202014/6.2014/Sevran_Livry_pano-1.jpg

+ Thị trấn Perrin: Là một thị trấn ngoại thành của Thành phố Sevran được xây dựng và hình thành từ đầu thế kỷ XX với những tòa nhà chung cư cao tầng có thể nhìn thấy từ trung tâm thành phố. Thị trấn Perrin hiện có 4.702 cư dân.​

 

Thành phố Sevran - Cộng hòa Pháp

Đăng lúc: 18/10/2018 11:17:31 (GMT+7)

Sevran là một Thành phố nhỏ thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis, ở miền bắc nước Pháp.

Thành phố Sevran - Cộng hòa Pháp:

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Du%20lieu%20tin%20bai%202014/6.2014/Duong%20pho%20Servan1.jpg
Quận Sevran:  Được xem là lõi phát triển của thành phố Sevran, Dân số khoảng: 4,876. Quận Sevran đóng vai trò là động phát phát triển của thành phố. Các khu phố của quận Sevran có đặc trưng bởi các tòa nhà cổ xưa, nó mang đến cho Sevran bản sắc nhất định đồng thời mang lại nhiều tiện ích công cộng: bưu điện, kho bạc, ngân hàng, Giao dịch bất động sản, dịch vụ ... và khu trung tâm hội nghị lớn của Thành phố.  Số người đến làm việc ở quận Sevran có thời điểm gấp 13 lần dân số hiện hữu toàn quận.

+ Quận Beaudottes: Là đơn vị được hình thành từ thế kỷ mười sáu, trải qua 03 giai đoạn phát triển lớn: Savigny (1957-1960), Old Beaudottes (1972-1973) và Beaudottes (1982 - 1992).

Với dân số: Trên 10 nghìn người (9303 gốc Sevranais), Beaudottesđang trở thành một khu đô thị dịch vụ tiện ích của Thành phố Sevranmà điển hình là trung tâm xã hội Marcel-Paul, Trường Đại học thông tin báo chí Galois - Beaudottes.

+ Thị trấn  Montceleux / Pont-Blanc: Với dân số: Trên 4718, trung tâm sự kiện nổi tiếng Edmond Michelet.

+  Thị trấn Sablon: Nằm ở phía bắc của Thành phố Sevran. Thị trấn này được phát triển chủ yếu trong những năm 80 và hiện nay có 4.050dân.

+ Thị trấn Freinville

Nằm ở phía nam của Thành phố Sevran, Dân số: 3143.

Thị trấn này đã có kinh nghiệm phát triển từ những năm cuối thế kỷ XIX, sau một khoảng thời gian của đô thị hóa nhanh chóng bởi tác động mạnh mẽ của công ty Westinghouse trong những năm 1891 với nền kinh tế công nghiệp tư bản đặc trưng là: đường sắt, nhà ga xe lửa. Ở thị trấn này có nhà thờ nổi tiếng Freinville.

+ Thị trấn Clovers

Nằm ở phía nam của Thành phố Sevran, Dân số: 5973.

Là thị trấn đầu tiên của Sevran đô thị hóa ở khu vực ngoại thành được xây dựng trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Nền kinh tế tư bản đặc trưng là phát triển các tuyến đường sắt Paris-Soissons với sự hiện diện của hãng điện ảnh nổi tiếng Kodak vào năm 1925.

   + Thị trấn  Rougemont: Dân số: trên 6.634người. 

   Đây là thị trấn được hình thành khá muộn của thành phố Sevran. Rougemont chủ yếu phát triển ngành kinh tế nông nghiệp với những trang trại tập trung.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Du%20lieu%20tin%20bai%202014/6.2014/Nong%20trai%20Servan.jpg

   Hiện nay, nhờ Dự án: "Grand Projet de Ville", Rougemont đã trở thành một trang những thị trấn nghỉ dưỡng, chữa bệnh rất tốt của Sevran với bệnh viện René-Muret

   + Thị trấn  Primroses/Savigny: Nằm về phía tây bắc của Thành phố Sevran, Dân số: 4.199. Thị trấn được hình thành và phát triển chiến tranh thế giới thứ 2.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Du%20lieu%20tin%20bai%202014/6.2014/Sevran_Livry_pano-1.jpg

+ Thị trấn Perrin: Là một thị trấn ngoại thành của Thành phố Sevran được xây dựng và hình thành từ đầu thế kỷ XX với những tòa nhà chung cư cao tầng có thể nhìn thấy từ trung tâm thành phố. Thị trấn Perrin hiện có 4.702 cư dân.​