Phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư Tây Bắc đường vành đai phía Tây tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn và phường Đông Tân

Phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư Tây Bắc đường vành đai phía Tây tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn và phường Đông Tân

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 8915/UBND-CN Thanh Hóa về việc công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư Tây Bắc đường vành đai phía Tây tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn và phường Đông Tân, TP Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 8915/UBND-CN Thanh Hóa về việc công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư Tây Bắc đường vành đai phía Tây tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn và phường Đông Tân, TP Thanh Hóa.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và có Quyết định số 8916 /UBND-CN Thanh Hóa về việc công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư phố 6, phường Quảng Phú và dự án Khu đô thị Phú Sơn - Khu đô thị Tây Ga, thành phố Thanh Hóa.
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1852/SXD-QLN ngày 23/3/2022 và Công văn số 1460/SXD-QLN ngày 10/3/2022 về việc đề xuất công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Mã thuộc xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa và xã Hoằng Quang, Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa;