Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức kết nối Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hiệu quả việc khai thác, chia sẻ thông tin thực hiện các thủ tục hành chính của công dân.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức kết nối Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hiệu quả việc khai thác, chia sẻ thông tin thực hiện các thủ tục hành chính của công dân.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính được thành phố Thanh Hóa xác định là khâu đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.
hực hiện lịch tiếp công dân thường kỳ tháng 02 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hoá, ngày 15/02/2023. Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố đã tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị.
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hoá