Ngày đầu tiên giải quyết thủ tục hành chính, dân sự liên quan đến sổ hộ khẩu diễn ra khá thuận tiện

Ngày đầu tiên giải quyết thủ tục hành chính, dân sự liên quan đến sổ hộ khẩu diễn ra khá thuận tiện

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2023, cũng là ngày đầu tiên chính thức thực hiện các thủ tục hành chính bằng các phương thức thay thế sổ hộ khẩu. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên trong ngày đầu thực hiện, việc giải quyết thủ tục hành chính, dân sự liên quan đến sổ hộ khẩu diễn ra khá thuận tiện, đúng quy định.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2023, cũng là ngày đầu tiên chính thức thực hiện các thủ tục hành chính bằng các phương thức thay thế sổ hộ khẩu. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên trong ngày đầu thực hiện, việc giải quyết thủ tục hành chính, dân sự liên quan đến sổ hộ khẩu diễn ra khá thuận tiện, đúng quy định.
Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ tổ chức, cá nhân, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn; Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung sau đây:
Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 có nội dung quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022. Theo đó, việc quản lý cư trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sẽ được chuyển sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin theo số định danh cá nhân.
Theo Luật Cư trú, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Các cơ quan chức năng cũng dã và đang gấp rút rà soát lại các thủ tục, làm “sạch” dữ liệu và đẩy nhanh việc kết nối Cơ sở Dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư để người dân không vướng khó khi thực hiện các giao dịch hành chính có liên quan đến nơi cư trú.
Chiều ngày 22/10/2022, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn việc tiếp nhận xử lý, số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho các phường, xã trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hoà - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa dự và chủ trì hội nghị.
Thành phố Thanh Hóa triển khai thực hiện Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa.
Để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo, yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã triển khai nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. UBND thành phố đã in và cấp phát 30.000 tờ gấp hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến để phát cho nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.