Phường Đông Hải: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Phường Đông Hải: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 07/05/2024, UBND phường Đông Hải phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ cơ sở, công tác hòa giải cơ sở.

Sáng ngày 07/05/2024, UBND phường Đông Hải phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ cơ sở, công tác hòa giải cơ sở.
Ngày 16/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Sáng ngày 25/4/2024, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 131–QĐ/TW, 132–QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
Ngày 07/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
Tại cuộc họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, trong đó có Luật Căn cước, đổi tên thẻ Căn cước công dân thành thẻ Căn cước. Luật Căn cước với nhiều quy định cụ thể góp phần hoàn thiện pháp luật, đáp ứng được nhiều mặt của thực tiễn về cải cách hành chính, quản lý dân cư, đảm bảo quyền công dân, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.
Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BNG hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
Năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hóa. Ghi nhận về kết quả này, phóng viên Thanh Xuân có cuộc phỏng vấn bà Phan Thị Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa.
Ngày 31/01/2024, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc công nhận phường xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.