Người cán bộ tâm huyết với công tác tuyên giáo cơ sở

Người cán bộ tâm huyết với công tác tuyên giáo cơ sở

Công tác tuyên giáo là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, anh Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tuyên giáo phường Phú Sơn luôn dành thời gian, lòng nhiệt huyết để tuyên truyền đưa nhanh đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Công tác tuyên giáo là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, anh Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tuyên giáo phường Phú Sơn luôn dành thời gian, lòng nhiệt huyết để tuyên truyền đưa nhanh đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố Thanh Hóa năm 2022.
Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, để tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới được cấp ủy từ thành phố đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo, kết quả về số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên hằng năm đều tăng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.
Trong 2 ngày 21 và 22/7/2022 Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng Hà Nội đến hơn 11.000 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1.000.000 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.
Để chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, mà trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” đi vào cuộc sống, lan tỏa, thành phố Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 836/KH-UBND, ngày 6 /7/2022 về việc tổ chức hội thi tuyên truyền Chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” với Chủ đề: “Người dân thành phố Thanh Hoá nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.