Thành phố Thanh Hóa triển khai Các công trình trọng điểm

Thành phố Thanh Hóa triển khai Các công trình trọng điểm

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Thanh Hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là một trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Thanh Hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là một trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh. Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ đã đề ra, từng bước hiện thực hóa “ khát vọng thịnh vượng” xây dựng.
Công tác truyên truyền, cổ động là bộ phận quan trọng, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, có nhiệm vụ: Truyền bá rộng rãi, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng; tổ chức các phong trào cách mạng và phong trào thi đua của quần chúng; đấu tranh chống các thế lực phản động trên mặt trận tuyên truyền, cổ động.
Ngoài việc chú trọng công tác phát triển đảng viên ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, năm 2023, Ban Thường vụ thành phố Thanh Hóa còn quan tâm đến việc phát triển đảng viên là học sinh trong các trường Trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.
Thực hiện Thông báo Kết luận số 1818 ngày 18/5/2023 của Thường trực Thành ủy về việc thống nhất giao BCH Đảng bộ phường Đông Sơn thành lập chi bộ trực thuộc. Đảng uỷ phường Đông Sơn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Trạm Y tế phường.
Cách đây 75 năm (11/6/1948 - 11/6/2023), khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, để công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi...Từ đó đến nay, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Hải đoàn kết, phấn đấu xây dựng thành công phường kiểu mẫu trước năm 2025.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đến nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố, cho tỉnh và cho đất nước.
Chiều ngày 23/5, Chi bộ 2, chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường THPT Tô Hiến Thành đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 đoàn viên xuất sắc là học sinh THPT. Lễ kết nạp là một buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng giúp các đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú bồi dưỡng nhận thức, trau dồi đạo đức cách mạng.