Công bố Quy hoạch chung đô thị Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

Công bố Quy hoạch chung đô thị Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

Sáng 15/ 4, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Sáng 15/ 4, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.
Quy hoạch chung đô thị thành phố Thanh Hóa đến năm 2040 Địa điểm: TP Thanh Hóa & huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo về việc hủy bỏTrang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
UBDN thành phố vừa có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cầu vượt đường sắt Bắc – Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.