Thành phố Thanh Hóa: Phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính

Ngày 09/07/2021 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, sáng ngày 09/7/2021, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, UBND phường Đông Hương tổ chức hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật đất đai, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ và nhân dân phường Đông Hương.

  Phat biểu HN.jpg

Ông Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức phường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ các phố và các hòa giải viên của phường Đông Hương được các báo cáo viên của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giới thiệu các nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Xử lý vi phạm hành chính, trọng tâm là các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các báo cáo viên cũng tư vấn, giải đáp pháp luật trực tiếp các vấn đề các đại biểu dự hội nghị đặt ra.

 Tập huấn.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật để người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất.


Phòng Tư pháp TP Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa: Phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính

Đăng lúc: 09/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, sáng ngày 09/7/2021, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, UBND phường Đông Hương tổ chức hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật đất đai, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ và nhân dân phường Đông Hương.

  Phat biểu HN.jpg

Ông Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức phường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ các phố và các hòa giải viên của phường Đông Hương được các báo cáo viên của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giới thiệu các nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Xử lý vi phạm hành chính, trọng tâm là các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các báo cáo viên cũng tư vấn, giải đáp pháp luật trực tiếp các vấn đề các đại biểu dự hội nghị đặt ra.

 Tập huấn.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật để người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất.


Phòng Tư pháp TP Thanh Hóa