Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), sáng 2/2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, phường Nam Ngạn. Quần chúng ưu tú Ngô Thọ Thống, Tổ dân phố Tân Nam, phường Nam Ngạn vinh dự được kết nạp đảng lần này.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), sáng 2/2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, phường Nam Ngạn. Quần chúng ưu tú Ngô Thọ Thống, Tổ dân phố Tân Nam, phường Nam Ngạn vinh dự được kết nạp đảng lần này.
Trong 3 năm trở lại đây (2021-2023), Đảng bộ Trường THPT Đào Duy Từ đã kết nạp 40 Đảng viên, trong đó có 37 học sinh ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Làm tốt công tác kết nạp Đảng trong học sinh, đã góp phần ươm những "mầm xanh" cho Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước.
Đảng bộ thành phố Thanh Hoá phố có gần 25.000 đảng viên sinh hoạt tại 108 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó 63 đảng bộ, 45 chi bộ); có 690 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Số đảng viên kết nạp mới tính đến hết tháng 10 năm 2023 đạt 735 đảng viên, đạt 104% Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thị xã Thanh Hóa trước kia, thành phố Thanh Hóa ngày nay là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, luôn là địa danh đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã chung sức chung lòng cùng với nhân dân toàn tỉnh và cả nước góp phần hun đúc những giá trị lịch sử - văn hóa cao quý giàu bản sắc viết nên những thành tựu lịch sử vĩ đại.
Cách đây vừa tròn 78 năm, vào ngày 15/11/1945, tại thị xã Thanh Hóa, Đảng bộ thị xã Thanh Hóa (nay là Đảng bộ thành phố Thanh Hóa) được thành lập do đồng chí Trần Tiến Quân làm bí thư. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình cách mạng sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố trong hơn 3/4 thể kỷ qua.
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 15-11-1945 chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ thành phố Thanh Hóa ngày nay được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của phong trào cách mạng thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ. 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, Nhân dân thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 07/11/1953 Đại hội lần thứ nhất xã Đông Tân được tiến hành, Đại hội đã bầu đồng chí Lê Dị Thanh làm Bí thư chi bộ. Đây là bước ngoặt đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử phong trào cách mạng của địa phương. Từ đây phong trào của địa phương đã có chi bộ trực tiếp lãnh đạo, thực hiện sứ mệnh lịch sử vừa lãnh đạo vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho tiền tuyến góp phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đưa giang sơn thu về một mối.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Trung tâm Chính trị thành phố luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.