Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn

Ngày 25/04/2024 00:00:00

Sáng ngày 25/4, UBND phường Quảng Thắng đã công bố các Quyết định của UBND thành phố về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ gia đình ở phường Quảng Thắng để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn.

 z5381705167084_d009c74773a09ee43d8e8ffd4f803a97.jpg
 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế.

Tại hiện trường lãnh đạo UBND phường Quảng Thắng đã thông qua các Quyết định và phương án thực hiện các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ gia đình thuộc phố Vệ Yên 1 và Phù Lưu 2, phường Quảng Thắng có đất bị thu hồi nằm trong mặt bằng quy hoạch dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn

z5381705181166_7839d58f45bf30beb8f937eca7548d73.jpg
Phương tiện thực hiện cưỡng chế.

Theo báo cáo của UBND phường Quảng Thắng, thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn, phường có 33 hộ gia đình thuộc phố Vệ Yên 1, Vệ Yên 2 và Phù Lưu 2 có đất bị thu hồi đất tại xứ đồng Cồn Vần, phường Quảng Thắng nằm trong mặt bằng quy hoạch thực hiện dự án Hạ thầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh núi Mật Sơn. Qua quá trình vận động, thuyết phục đã có 24 hộ gia đình chấp hành thực hiện và cam kết bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Còn 9 hộ gia đình ( 08 hộ thuộc phố Vệ Yên 1 và 01 hộ phố Phù Lưu 2) không chấp hành thực hiện việc bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tía định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án .

z5381705100370_a5e3378bbb71ecb025bf237e6fa720d6.jpg

z5381705103820_c44e8ed04c3aa44ba5f1a6429da216eb.jpg
Các lực lượng thực hiện phương án cưỡng chế.

Việc cưỡng chế được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, trật tự, an toàn và đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện cưỡng chế thu hồi đất cũng như an toàn tài sản, tính mạng của các đối tượng thuộc diện cưỡng chế. Thời gian tiến hành cưỡng chế thu hồi đất xong trước ngày 29/4/2024.


Lê Thảo

 

 

 

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn

Đăng lúc: 25/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 25/4, UBND phường Quảng Thắng đã công bố các Quyết định của UBND thành phố về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ gia đình ở phường Quảng Thắng để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn.

 z5381705167084_d009c74773a09ee43d8e8ffd4f803a97.jpg
 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế.

Tại hiện trường lãnh đạo UBND phường Quảng Thắng đã thông qua các Quyết định và phương án thực hiện các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ gia đình thuộc phố Vệ Yên 1 và Phù Lưu 2, phường Quảng Thắng có đất bị thu hồi nằm trong mặt bằng quy hoạch dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn

z5381705181166_7839d58f45bf30beb8f937eca7548d73.jpg
Phương tiện thực hiện cưỡng chế.

Theo báo cáo của UBND phường Quảng Thắng, thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn, phường có 33 hộ gia đình thuộc phố Vệ Yên 1, Vệ Yên 2 và Phù Lưu 2 có đất bị thu hồi đất tại xứ đồng Cồn Vần, phường Quảng Thắng nằm trong mặt bằng quy hoạch thực hiện dự án Hạ thầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh núi Mật Sơn. Qua quá trình vận động, thuyết phục đã có 24 hộ gia đình chấp hành thực hiện và cam kết bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Còn 9 hộ gia đình ( 08 hộ thuộc phố Vệ Yên 1 và 01 hộ phố Phù Lưu 2) không chấp hành thực hiện việc bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tía định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án .

z5381705100370_a5e3378bbb71ecb025bf237e6fa720d6.jpg

z5381705103820_c44e8ed04c3aa44ba5f1a6429da216eb.jpg
Các lực lượng thực hiện phương án cưỡng chế.

Việc cưỡng chế được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, trật tự, an toàn và đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện cưỡng chế thu hồi đất cũng như an toàn tài sản, tính mạng của các đối tượng thuộc diện cưỡng chế. Thời gian tiến hành cưỡng chế thu hồi đất xong trước ngày 29/4/2024.


Lê Thảo