Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Ngày 06/04/2020 11:30:30

Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
06/3

8:00

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh họp nghe báo cáo "Điều chỉnh cục bộ, quy hoạch dự án Công viên cây xanh, thể dục thể thao tại P. Đông Hương của Cty CP Thành Nam

Đ/c Tú PCT

14:00

Hội nghị BTV Thành ủy

BTV
Thành ủy

     

T. Ba 07/3

8:00

DK Chủ tịch UBND TP đi kiểm tra thực địa dự án:
- Xử lý điểm đen tại nút giao Km325+570 QL1 tuyến tránh TPTH.
- Điểm đen Km72, QL45 giao với đường vanh đai Đông - Tây (liên hệ với Sở GTVT)

Đ/c Triều CT
P. QLĐT
Ban GPMB

     

14:00

Nghe báo cáo tổng thể công tác GPMB MBHQ số 73

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

     

T. Tư
08/4

8:00

Nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

     

14:00

Nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Công viên nước Đông Hương

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

     

T. Năm
09/4

7:30

DK Đ/c Đỗ Trọng Hưng, PBT TT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh làm việc với BTV Thành ủy thành phố

BTV
Thành ủy

14:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

BTV
Thành ủy

     

T. Sáu
10/4

8:00

Nghe báo cáo tỉnh hình thực hiện các quy hoạch 1/500 trên địa bàn TP (Danh mục, chủ đầu tư, tiến độ các dự án đã được phê duyệt, danh mục các quy hoạch đang được thực hiện)

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT

     

14:00

Hội nghị Thường trực Thành ủy:
- 14:00: Tiểu ban TCPV Đại hội XXI báo cáo việc trang trí khánh tiết ĐH tại trung tâm Hội nghị thành phố.
- 16:00: UBND TP báo cáo phương án về nội thất phòng khánh tiết, phòng truyền thống Cơ quan Thành ủy, UBND TP.
- Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Triều CT

     

T. Bảy
11/4

     
     

CN
12/4

     
     

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Đăng lúc: 06/04/2020 11:30:30 (GMT+7)

Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
06/3

8:00

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh họp nghe báo cáo "Điều chỉnh cục bộ, quy hoạch dự án Công viên cây xanh, thể dục thể thao tại P. Đông Hương của Cty CP Thành Nam

Đ/c Tú PCT

14:00

Hội nghị BTV Thành ủy

BTV
Thành ủy

     

T. Ba 07/3

8:00

DK Chủ tịch UBND TP đi kiểm tra thực địa dự án:
- Xử lý điểm đen tại nút giao Km325+570 QL1 tuyến tránh TPTH.
- Điểm đen Km72, QL45 giao với đường vanh đai Đông - Tây (liên hệ với Sở GTVT)

Đ/c Triều CT
P. QLĐT
Ban GPMB

     

14:00

Nghe báo cáo tổng thể công tác GPMB MBHQ số 73

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

     

T. Tư
08/4

8:00

Nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

     

14:00

Nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Công viên nước Đông Hương

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

     

T. Năm
09/4

7:30

DK Đ/c Đỗ Trọng Hưng, PBT TT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh làm việc với BTV Thành ủy thành phố

BTV
Thành ủy

14:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

BTV
Thành ủy

     

T. Sáu
10/4

8:00

Nghe báo cáo tỉnh hình thực hiện các quy hoạch 1/500 trên địa bàn TP (Danh mục, chủ đầu tư, tiến độ các dự án đã được phê duyệt, danh mục các quy hoạch đang được thực hiện)

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT

     

14:00

Hội nghị Thường trực Thành ủy:
- 14:00: Tiểu ban TCPV Đại hội XXI báo cáo việc trang trí khánh tiết ĐH tại trung tâm Hội nghị thành phố.
- 16:00: UBND TP báo cáo phương án về nội thất phòng khánh tiết, phòng truyền thống Cơ quan Thành ủy, UBND TP.
- Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Triều CT

     

T. Bảy
11/4

     
     

CN
12/4