Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

Ngày 20/04/2020 10:33:01

Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
20/4

7:30

Họp BCH Đảng bộ tỉnh (Cả ngày)

Đ/c Triều CT

14:00

Sở GTVT kiểm tra hiện trường và làm việc về công tác GPMB dự án đường từ TT TPTH nối với đường GT từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu KT Nghi Sơn

 

T. Ba 21/4

7:15

UBND tỉnh tổ chức Hội nghi giao ban trực tuyến quý I năm 2020

Đ/c Triều CT

7:30

Đồng chí PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì Hội nghị nghe báo cáo "Phương án thanh toán dự án Cầu qua Sông Nhà Lê thuộc tuyến đường vành đai Đông Tây theo hình thức BT và Giải quyết những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị núi Long"

Đ/c Tú PCT

     

13:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Duyệt nhân sự Đại hội phường, xã

BTV
Thành ủy

T. Tư
22/4

8:00

DK Họp Hội đồng nghệ thuật xây dựng Tượng đài các nữ sinh hi sinh trên công trường đắp đê sông Mã, phường Nam Ngạn

Đ/c Triều CT

14:00

DK Họp Hội đồng GPMB dự án Khu đô thị xanh - Nam Trung tâm tp

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK Chủ tịch đi Kiểm tra hiện trường 02 dự án: Khu đô thị mới ven sông Hạc và Công viên nước Đông Hương

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

T. Năm
23/4

8:00

DK Đồng chí Lê Mai Khanh, PCT UBND TP chủ trì nghe Ban GPMB & TĐC, các đơn vị liên quan báo cáo công tác GPMB các một số dự án: Khu đô thị ven sông Hạc, Tiêu úng Đông Sơn, Trung tâm CNTT tỉnh.

Đ/c Khanh PCT

     

14:00

DK Chủ tịch làm việc với xã, phường…....... Về tình hình phát triển KTXH quý I năm 2020

 
     

T. Sáu
24/4

7:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

     

13:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Duyệt nhân sự Đại hội phường, xã

BTV
Thành ủy

     

T. Bảy
25/4

8:00

Hội nghị Thường trực Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

     

CN
26/4

     
     

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

Đăng lúc: 20/04/2020 10:33:01 (GMT+7)

Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
20/4

7:30

Họp BCH Đảng bộ tỉnh (Cả ngày)

Đ/c Triều CT

14:00

Sở GTVT kiểm tra hiện trường và làm việc về công tác GPMB dự án đường từ TT TPTH nối với đường GT từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu KT Nghi Sơn

 

T. Ba 21/4

7:15

UBND tỉnh tổ chức Hội nghi giao ban trực tuyến quý I năm 2020

Đ/c Triều CT

7:30

Đồng chí PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì Hội nghị nghe báo cáo "Phương án thanh toán dự án Cầu qua Sông Nhà Lê thuộc tuyến đường vành đai Đông Tây theo hình thức BT và Giải quyết những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị núi Long"

Đ/c Tú PCT

     

13:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Duyệt nhân sự Đại hội phường, xã

BTV
Thành ủy

T. Tư
22/4

8:00

DK Họp Hội đồng nghệ thuật xây dựng Tượng đài các nữ sinh hi sinh trên công trường đắp đê sông Mã, phường Nam Ngạn

Đ/c Triều CT

14:00

DK Họp Hội đồng GPMB dự án Khu đô thị xanh - Nam Trung tâm tp

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK Chủ tịch đi Kiểm tra hiện trường 02 dự án: Khu đô thị mới ven sông Hạc và Công viên nước Đông Hương

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

T. Năm
23/4

8:00

DK Đồng chí Lê Mai Khanh, PCT UBND TP chủ trì nghe Ban GPMB & TĐC, các đơn vị liên quan báo cáo công tác GPMB các một số dự án: Khu đô thị ven sông Hạc, Tiêu úng Đông Sơn, Trung tâm CNTT tỉnh.

Đ/c Khanh PCT

     

14:00

DK Chủ tịch làm việc với xã, phường…....... Về tình hình phát triển KTXH quý I năm 2020

 
     

T. Sáu
24/4

7:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

     

13:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Duyệt nhân sự Đại hội phường, xã

BTV
Thành ủy

     

T. Bảy
25/4

8:00

Hội nghị Thường trực Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

     

CN
26/4